Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych


Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych na wtryskarkach automatycznych typu KUASY i SSB (Tajwan) w nowym, specjalnie wyposażonym nowoczesnym budynku. Przedsiębiorstwo «Zeta Plus» wyposażone w swój własny sprzęt, ma swoje własne podejście do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, ciągłe doskonali proces produkcyjny.

PP «Zeta Plus» jest gotowe do współpracy z klientami, którzy potrzebują wyprodukowania części, komponentów, produktów ważących nie wiecej niż 1,5 kg. Zaspokoić potrzeby klienta «Zeta Plus» może z użyciem plastiku ABS, polistyrenu, poliamidu, polipropylenu, polietylenu i in. Możliwe jest również opracowanie i produkcja form tłocznych wg specialnego zamówienia, wytwarzanie produktów w różnych kolorach.

Firma jest gotowa do współpracy z klientami i jest w stanie zaspokoić wszelkie ich potrzeby wyrobów z tworzyw sztucznych.