Produkcja form tłocznych


Prywatne przedsiębiorstwo «Zeta Plus» specjalizuje się w produkcji narzędzi, w szczególności form tłocznych do formowania tworzywa sztucznego i aluminium, produkcji matryc, szablonów, wszelkich zamówień niestandardowych, co wymagają obróbki mechanicznej oraz cieplnej.

Formy tłoczne «Zeta Plus» specjalizuje się w produkcji narzędzi, w szczególności - form tłocznych do formowania tworzywa sztucznego i aluminium, produkcji matryc, szablonów, wszelkich zamówień niestandardowych, co wymagają obróbki mechanicznej oraz cieplnej.

Przedsiębiorstwo «Zeta Plus» posiada sprzęt, który umożliwia produkcję form wysokiej jakości o dowolnej złożoności. Ciągła produkcja form tłocznych jest możliwa za pomocą elektrodrążarek, szlifierek, frezerek, tokarek oraz wiertarek z CNC a także elektrycznego pieca do hartowania i ulepszania cieplnego.

Produkcja form tłocznych – jest to proces wysoko technologiczny, złożony, pracochłonny, który wymaga profesjonalizmu i odpowiedzialności producenta. Firma"Zeta Plus" zatrudnia personel (monterów, tokarzy, frezerów), który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w produkcji form tłocznych. Taki wykwalifikowany zespół jest w stanie zapewnić wysoką jakość i niezawodność swoich produktów.

Przedsiębiorstwo «Zeta Plus» jest otwarte na współpracę z klientami. Przyjmujemy zlecenia na produkcję i naprawy urządzeń dla różnych rodzajów produktów z tworzywa sztucznego lub metalu.